Kilka zdjęć wizerunkowych modela 
Model: Przemysław Węgrzyn